Sisimiut - Fredag 21., lørdag 22. og søndag 23. september

Om: Fangstmetoder i Grønland

Fangstmetoder i Grønland

Trawlfiskeri
På grund af sin alsidighed og effektivitet er trawlfiskeri den mest anvendte fangstmetode i dag. Et trawl består af et stort kegleformet net, der bliver holdt åbent af store metalplader også kaldet trawldøre. Trawlet kan trækkes af et eller to fartøjer. Der findes flere typer trawl tilpasset den fiskeart, man forsøger at fange.  

Langlinefiskeri
Langlinefiskeri er blevet anvendt i Grønland gennem århundreder. Fiskerne anvender en lang line med mange kroge med agn. Linen markeres med bøjer og holdes nede med ankre. I løbet af sommeren foregår fiskeriet ved hjælp af små joller og fiskerbåde. Om vinteren kører fiskerne ud på de frosne fjorde på deres hundeslæder, skærer et hul i den tykke is og sætter deres langliner gennem hullet. Et par timer senere trækkes linen ind og fangsten transporteres til vores fabrikker på hundeslæden - med helt op til 400 kg fisk pr. læs. Langlinefiskeri er en meget selektiv fangstmetode og giver fisk af meget høj kvalitet, da de fanges enkeltvis. Den primære art der fanges på langline i Grønland, er hellefisk med havkat og rødfisk som værdifuld bifangst.

Bundgarnsfiskeri
Bundgarnsfiskeri efter torsk er meget almindeligt i de kystnære områder i Vestgrønland. En netindhegning fastgøres til kysten og fjordbunden med ankre. Torsken er i stand til at komme ind i indhegningen, men ikke ud igen. Bundgarnet tømmes hver anden dag ved at hale nettet ind og dermed gøre nettet mindre, hvilket gør det muligt for fiskerne at øse fiskene op i deres små både med et ketchernet. I båden sorteres fiskene efter størrelse og dem der ikke lever op til mindstemålet på 40 cm bliver sat tilbage i fjorden i live. På denne måde kan man levere højkvalitets, frisk fisk på fabrikken i land uden bifangst af andre arter og undermålere. Samtidig er fiskerimetoden brændstoføkonomisk, idet der anvendes små både og joller.

Garnfiskeri
En anden type fiskemetode som også ofte anvendes i det indenskæres fiskeri efter hellefisk i Grønland er garnfiskeri med sættegarn. Sættegarn består af lange net som fanger fisken enten ved at den sidder fast i gællerne eller vikler sig ind i nettet, afhængigt af maskestørrelsen og hvor stramt garnet sættes. Plastikflydere sidder fast langs nettes topkant og i bunden sidder enten lodder eller en snor med blykerne, dette gør at garnet holdes lodret i vandet. Garnets maskestørrelse tilpasses til den art man ønsker at fange samt den ønskede størrelse, således at kun hovedet og gællelågene kan passere igennem og dermed fanges fisken. Fordelen ved garn fiskeri er at når de sættes stramt op kan man meget præcist styre hvilken type og størrelse der fanges. Dermed fanges kun få unge fisk, som endnu ikke har nået at gyde. Hvis garnet tømmes ofte giver metoden også fisk af høj kvalitet. Desuden bruges kun lidt energi ved garnfiskeri, idet det oftest foregår fra små både og uden brug af elektrisk udstyr.

Tejnefiskeri
Tejner, også kaldet fælder, er normalt en metalramme overtrukket med net. Tejnerne forsynes med agn, for eksempel i form af torsk og har en lille åbning, hvor fangsten kan komme ind, men ikke ud igen. Tejnerne sættes enten enkeltvis eller flere knyttet til en lang line med bøjer i hver ende. Tejnerne får lov at stå et stykke tid og bliver derefter halet ind og fangsten tages ud. Tejnefiskeri har meget lille indflydelse på havmiljøet og er meget selektiv. Fangsten bliver landet levende for maksimal kvalitet. Denne metode anvendes primært til at fange krabber og hummer.

Kilde: royalgreenland.dk