Sisimiut - Fredag 21., lørdag 22. og søndag 23. september

Om: Fiskeriflåden i Grønland

Fiskeriflåden i Grønland

Den grønlandske flåde af fiskefartøjer, der er opbygget siden 1960'erne, består i dag af ca. 570 fartøjer med indenbords motor, foruden et stort antal joller. Det anslås, at der findes mellem 3.000 og 5.000 joller i Grønland. Af disse bruges op mod 2.000 hovedsagelig til fangst og fiskeri, og en del er knyttet til kuttere, der driver bundgarnsfiskeri o.l. De øvrige joller bruges hovedsagelig i forbindelse med fritidsaktiviteter, bl.a. til fritidsfangst og -fiskeri

Blandt de større både, som tenger sig for størsteparten af fiskeriet, indgår et større antal indenskærs rejebåde. Ni både er indrettet til fangst af krabber, 14 havgående rejetrawlere, en notbåd, en båd til kammuslingefiskeri, fire både til fersk fisk og filetproduktion samt to indhandlingsskibe.

De store fartøjer i den havgående fiskeriflåde, der alle er over 80 bruttoregistertons, fisker primært rejer. Godt 85 pct. af kapaciteten findes i byerne på Vestkysten - fra Paamiut og nordover til Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut. Ud over dette findes enkelte både som udgør de resterende 15 pct. i Qasigiannguit, Ilulissat, Upernavik og Tasiilaq på Østkysten. I den havgående flåde forarbejdes 75 pct. af fangsterne ombord, mens der er pligt til at lande 25 pct., der leveres til videreforarbejdning i land.

Fartøjer i mellemstørrelserne fisker typisk rejer og krabber i de indenskærs felter, og forekommer i de fleste kommuner, men forøgelsen af fiskeriet af hellefisk mod nord har betydet, at antallet af fartøjer er øget og jollerne fisker meget forskellige arter, alt efter de lokale fiskeressourcer. Ud over dette er joller vigtige redskaber ved fangsten af fugle og havpattedyr.

Den grønlandske fiskeriflåde er en blanding af gamle og nye fartøjer, men den markante strukturrationalisering inden for fiskeflåden har de sidste 10 år betydet en markant forbedring af flåden.

Fiskeriflåden er ejet af private. Trawlere ejet af Royal Greenland A/S er dog indirekte offentligt ejet, idet Royal Greenland ejes af Grønlands Selvstyre. En stor del af kutterflåden er finansieret gennem ESU-lån (erhvervsstøttelån), mens den havgående flåde er finansieret via banker, udenlandske skibskreditordninger mv. Tidligere blev udbygningen af den udenskærs fiskerflåde tillige finansieret via garantier fra landskassen, men denne praksis er ophørt.

Kilde: Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug